RönÃ¥s Skog Sällströms Bil   Gulf Olofström Solskyddscenter Syd AB
Holje Digital Sandahlsbolagen
Rosengrens Färgcenter AB
Lindbytvätten  Holje Trading Enkla Elbolaget NebbebodagÃ¥rden PDS Engineering Sveaskog AdvokatbyrÃ¥n Mats Lind 
Von Halen Axelssons Begravningsbyrå Stig Ericsson Bil HS Konsult
Boptech Maxi Reklam Sportringen Tinghockey LE Smörjmedel Scanbox  Ottosson Truck
Hem, Startsidan
Meny, liten
Twitter Instagram Facebook Flickr Twitter Matchrapportering OIK i sociala medier


Reebok CCM
Steelers TV
Nyhetsbild

Årsmöte 11/7

Olofströms ishockeyklubb håller ett extrainsatt årsmöte den 11/7 kl 19:00 i vår VIP lokal. Välkomna!Dagordning gällande extrainsatt årsmöte för Olofströmsishockeyklubb 20170711

§1 Mötets öppnande

§2 Fråga om mötets behöriga utlysande

§3 Val av a) mötesordförade  b) mötessekreterare

§4 Val av två justeringsmän att jämte mötesordförande justera protokollet

§5 Juniorsektionens verksamhetsberättelse

§6 Ekonomisk redovisning – bokslut med resultat och balansrapport

§7 Revisorernas berättelse

§8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§9 Valberedningens förslag och därefter val av:

a)      Ordförande för huvudstyrelsen

b)      Ledamöter i huvudstyrelsen

c)      Suppleanter i huvudstyrelsen

d)      2 revisorer

§10 Val av ny valberedning inför kommande årsmöte 2018

§11 Övriga frågor

§12 Mötet avslutasPublicerad: 2017-07-01 09:14:10 | Text: styrelsen

« Tillbaka
© 2014 Copyright Olofströms Ishockeyklubb. All rights reserved